39d19408fbef13f7005873ee359df0b4

האוניברסיטה העברית בירושלים הקימה את המרכז לאוטיזם הראשון מסוגו בישראל. המרכז, אשר הוקם באופן רשמי באוגוסט 2015, מבקש להוביל את המזרח התיכון בתחומי המחקר, ההכשרה, השירותים הקליניים והמעורבות הקהילתית לטובת המתמודדים עם הפרעה ברצף האוטיזם (ASD) ובני משפחותיהם.

f386bb184441027185a3782829bb1289